Inne produkty

Campaign Management - rozwiązania wsparcia wielokanałowych kampanii marketingowych

PentaCBK Suite - rozwiązania wsparcia zarządzania jakością

PentaEDM - zintegrowany pakiet narzędzi wspierających Event Driven Marketing, tzn. marketing kierowany zdarzeniami, incydentami oraz analizą wiedzy (danych) i przetwarzaniem w czasie rzeczywistym

PentaFES - umożliwia wymianę przez służby mundurowe (policja, służby graniczne) danych identyfikacyjnych obywateli na poziomie międzynarodowym, konieczną ze względu na inicjatywy UE: Eurodac, układ z Schengen, SIS II, VIS czy traktat z Prum.

PentaID - platforma realizująca usługę identyfikacji elektronicznej