PentaLIFE

PentaLIFE to platforma branżowych rozwiązań przeznaczonych dla Towarzystw Ubezpieczeniowych na Życie, w skład których wchodzą gotowe komponenty:

W ramach projektów wdrożeń moduły platformy PentaLIFE z reguły integrowane są z innymi systemami klientów oraz z modułami dedykowanymi tworzonymi przez Pentacomp na zamówienie.