Rynki

Oferta produktów i usług firmy Pentacompu jest dywersyfikowana przez profile obsługiwanych sektorów rynku. Dzięki ścisłej specjalizacji branżowej jesteśmy w stanie lepiej rozumieć i interpretować potrzeby naszych klientów i zapewniać jak najbardziej akuratną odpowiedź ofertową.

Obsługiwane przez Pentacomp, główne sektory rynku to:

Administracja publiczna - projektowanie dedykowanych rozwiązań informatycznych dla sektora publicznego – administracji centralnej i instytucji oraz służb mundurowych

Cło i podatki - w ramach świadczonych usług dla administracji publicznej, realizujemy projekty dla obsługi logistyki, podatków i cła - ułatwiamy sprawozdawczość dzięki dedykowanym rozwiązaniom

Energetyka -

Ubezpieczenia - współpracujemy zarówno z towarzystwami ubezpieczeniowym, bankami jak i z funduszami inwestycyjnymi, na rzecz których tworzymy specjalistyczne rozwiązania biznesowe

Ochrona środowiska - od ponad 10 lat tworzymy innowacyjne rozwiązania IT, wspierające szeroko pojętą ochronę środowiska

Ochrona zdrowia - od 2009 roku uczestniczymy aktywnie w procesie informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce

Przemysł - wspieramy firmy w zakresie ewidencji i nadzoru przemieszczeń wyrobów akcyzowych oraz komunikacji z systemem EMCS PL

Telekomunikacja - wspieramy operatorów sieci komórkowej w strategicznych procesach biznesowych i analitycznych

Nasi klienci doceniają naszą wiedzę i doświadczenie branżowe, które w połączeniu z najwyższymi kompetencjami technologicznymi pozwalają nam na dostarczanie optymalnych rozwiązań i osiąganie przez naszych klientów wymiernych korzyści operacyjnych i biznesowych.