Ochrona zdrowia

Od 2009 roku aktywnie uczestniczymy w procesie informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Informatyki Medycznej oraz Polskiego Stowarzyszenia HL7.

W ramach współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, stale realizujemy prace w obszarze:

Nasze doświadczenie w integracji systemów medycznych potwierdzone jest kompleksowymi projektami w zakresie informatyzacji szpitali. W zakresie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) zrealizowaliśmy:

Dla Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) wdrożyliśmy i utrzymujemy system zarządzania sygnałami, dotyczącymi bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych. Nasz system wspiera i automatyzuje czynności, związane z wykrywaniem, agregacją, analizą i oceną sygnałów działań niepożądanych leków, zgodnie z regulacjami UE.

KONTAKT:
Michał Straczyński
Michal.Straczynski@pentacomp.pl