Pentacomp wspiera powołanie polskiej organizacji krajowej HL7

Z inicjatywy Polskiej Izby Informatyki Medycznej (PIIM), przy poparciu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego (STORM) przygotowano i złożono w HL7 International formalny wniosek w sprawie powołania polskiej organizacji krajowej HL7.

Celem powołania nowej organizacji jest ułatwienie producentom i użytkownikom oprogramowania współpracy z organizacją HL7 International oraz koordynacja działań w zakresie promowania i wdrażania standardów HL7 w Polsce.

Pentacomp od lat aktywnie wspiera standaryzację elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce. Jesteśmy członkiem HL7 International, posiadamy też specjalistyczne certyfikaty HL7 CDA i HL7 RIM. W ramach realizowanych prac standaryzacyjnych opracowaliśmy m.in. transformatę XSL, a więc widok polskiego dokumentu medycznego, a także instrukcję stosowania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA.

W skład grupy inicjatywnej wchodzą reprezentanci różnych środowisk zainteresowanych wdrażaniem standardów interoperacyjności w ochronie zdrowia:

  • Roman Radomski, iEHR.eu, koordynator wniosku
  • Paweł Masiarz, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,

Osoby zainteresowane tą inicjatywą proszone są o zgłaszanie się do Romana Radomskiego z Polskiej Izby Informatyki Medycznej na adres biuro@piim.org.pl.