Pentacomp wdrożył nowe rozwiązanie BI w Ministerstwie Skarbu

Z przyjemnością informujemy o wdrożeniu nowego systemu z wykorzystaniem platformy Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) w Ministerstwie Skarbu.

System pozwala użytkownikom na korzystanie z ponad 400 predefiniowanych raportów, obejmujących większość obszarów działania Ministerstwa, takich jak HR, księgowość, budżetowanie i rachunkowość zarządcza, procedury prywatyzacyjne i nadzór właścicielski. Możliwe jest również generowanie własnych zapytań i raportów ad- hoc.

Pomyślne zakończenie projektu oznacza dużą zmianę technologiczną. Była to również okazja, aby zbudować wielowymiarowy model danych . To trudne zadanie, zwłaszcza w obszarach, specyficznych tylko dla Ministerstwa.

Budowa modelu procesów prywatyzacyjnych wymagała szczegółowej analizy procesów biznesowych i danych zgromadzonych w systemach transakcyjnych. Wiele godzin spędziliśmy na rozmowach z urzędnikami nadzorującymi te procesy, aby uzyskać unikalną wiedzę o tym, co i jak mierzy procesy przekształcania gospodarki państwowej na wolnorynkową.

Dużym wyzwaniem było stworzenie systemu, podobnego w użytkowaniu do wcześniejszego rozwiązania (Oracle Discoverer), jednocześnie posiadającego zasadniczo rozszerzoną funkcjonalność.

Zbudowany system jest bardzo elastyczny pod względem możliwości w zakresie wizualizacji budowanych analiz ad hoc. Interfejs użytkownika Oracle Business Intelligence Suite nie należy jednak do szczególnie intuicyjnych. Przygotowanie użytkowników do obsługi nowego rozwiązania wymagało czasu i szkoleń.

Nowy system został wdrożony i przyjęty z sukcesem. Znacząco ułatwia pracę ministerialnych urzędników, automatyzując generowanie nawet rozbudowanych raportów.