Pentacomp dba o rozwój i utrzymanie systemów GITD

Z przyjemnością informujemy, że w lutym 2016 roku Pentacomp zakończył kolejny - 3. etap projektu „Utrzymanie i rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń”, realizowanego dla GITD.

Pentacomp w tym okresie (jak i całej umowie) świadczył pierwszą i druga linię wsparcia dla systemu CEN, dostosowując go równocześnie do bieżących potrzeb użytkowników.

Do najistotniejszych zmian w tym zakresie należy zaliczyć zaimplementowanie w systemie mechanizmów, wspierających prowadzenie kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (tzw. kontrola ADR).

Wprowadzono również liczne zmiany wpływające na ergonomię i wydajność systemu.