Posiedzenie Zespołu ds. e-zdrowia

Miło nam poinformować, że dn. 7 kwietnia 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się pierwsze posiedzenie „Zespołu do spraw rozwoju e-zdrowia, w tym systemów informacyjnych w ochronie zdrowia”.

W spotkaniu tym udział wziął nasz ekspert Marcin Pusz, powołany na członka zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2016 roku (Dz. Urz. MZ poz. 25).

Celem prac zespołu specjalistów jest opracowanie strategii informatyzacji ochrony zdrowia na lata 2016 – 2023.

Życzymy wypracowania sensownych pomysłów i skuteczności w późniejszym wdrażaniu ich w życie.