Pentacomp wspiera rozwój systemów w Open Life

Z przyjemnością informujemy, że Pentacomp zakończył projekt realizowany w ramach umowy serwisowej z Open Life, obejmujący migrację danych produktów ubezpieczeniowych z biura agenta transferowego do systemu PentaLife.

Celem projektu było dostosowanie systemu Pent@Life do obsługi funkcjonalności, związanych z migrowanymi produktami.
Migrację danych podzielone na etapy, wynikające z przenoszenia obsługi określonych grup produktów, realizując kolejne prace:
strzalka.png opracowanie koncepcji migracji oraz specyfikacji interfejsu wymiany danych pomiędzy systemami,
strzalka.png implementację interfejsów wymiany danych, procesów w bazie danych Oracle,
strzalka.png testy jakości danych w połączeniu z danymi referencyjnymi,
strzalka.png przeprowadzanie całości procesu migracji danych.

Aktualnie rozpoczęliśmy nowy projekt migracji danych z kolejnego biura agenta transferowego. Prace w projekcie potrwają do końca 2016 roku.