1 lipca 2016 r. a nowe regulacje prawne dot. JPK

Poznaj Funkcjonalność rozwiązania PentaJPK !!

Rozwiązanie PentaJPK zawiera następujące funkcjonalności:

strzalka.png tworzenie plików JPK z następujących źródeł:

  • o tabel w bazie danych o strukturze informacyjnej zgodnej z plikami JPK (np. PostreSQL, MS SQL, Oracle i inne)
  • o plików CSV o strukturze informacyjnej zgodnej z plikami JPK
  • o pliki JPK XML

strzalka.png raportowanie błędów z tworzenia plików JPK na podstawie danych źródłowych
strzalka.png obsługa plików JPK przygotowanych przez system zewnętrzny w stosunku do PentaJPK
strzalka.png wizualizacja danych zawartych w utworzonych lub wczytanych plikach JPK poprzez pobranie plików w formacie CSV zgodnych z MS Excel (w celu sprawdzenia poprawności danych udostępniono możliwość wizualizacji danych plików JPK przed wysłaniem)
strzalka.png walidacja techniczna plików JPK (walidacja z XSD)
strzalka.png podstawowa walidacja biznesowa plików JPK
strzalka.png automatyczne dostarczanie plików do Ministerstwa Finansów
strzalka.png wygodny interfejs do zarządzania plikami JPK, umożliwiający:

  • wyszukiwanie po typie pliku JPK, raportowanym okresie, dacie utworzenia
  • weryfikację statusu przetwarzania
  • podpisywanie pliku JPK
  • pobieranie UPO w formacie PDF
  • przeglądanie metadanych
  • przeglądanie logu zdarzeń związanego z JPK (log zawiera wszystkie zdarzenia związane z plikiem, m.in. informacje o plikach/tabelach źródłowych, informacje o wyniku poszczególnych etapów przetwarzania JPK, informacje o osobach, które wykonywały operacje na JPK, informacje o statusie wysyłki itp.)

strzalka.png możliwość działania w ramach wielu spółek
strzalka.png interfejs administracyjny umożliwiający zarządzanie użytkownikami poszczególnych spółek
strzalka.png logowanie SSO w oparciu o Active Directory

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą PentaJPK.