Wniosek o dotację dla projektu AirVein już złożony!

Pentacomp złożył wniosek o dofinansowanie działań innowacyjnych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu sektorowego INNOSBZ, dedykowanego statkom bezzałogowym. Projekt "AirVein: Nowoczesny bezzałogowy statek powietrzny na potrzeby systemu pilnych dostaw medycznych" został zaplanowany do realizacji w latach 2017-2018, w ramach konsorcjum z firmą Novelty RPAS Sp. z o.o. specjalizująca się w projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych dronów dla zastosowań cywilnych. Rozstrzygnięcie konkursu jest spodziewane w połowie października b.r.

AirVein to idea stworzenia systemu transportu krwi i jej składników bezzałogowymi statkami powietrznymi w obszarach miast i między miastami. Drony rozszerzą możliwości obecnych pojazdów realizujących transporty między Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a szpitalami. System będzie także dostosowany do realizacji innych pilnych dostaw medycznych: próbek krwi do badań, leków czy surowic. System będzie składał się z floty bezzałogowych statków powietrznych, infrastruktury naziemnej wyposażonej w hybrydowy system nawigacji, modułu do przechowywana i przemieszczania krwi z zachowaniem wymaganych parametrów oraz systemu informatycznego koordynującego dostawy.

W ramach projektu planowane jest opracowanie nowego rodzaju pojazdu bezzałogowego – drona cargo, służącego do transportów realizowanych w obszarach miejskich. Dron będzie dostosowany do lotów w różnorodnych warunkach pogodowych i każdej porze dnia i nocy. Jego parametry, obejmujące udźwig i zasięg, trwałość jednostek napędowych, czas lotu, system nawigacji, sposób umieszczania towarów czy system bezpieczeństwa, umożliwią pierwsze na świecie wdrożenie tego typu systemu z zachowaniem wymaganego poziomu precyzji nawigacji i bezpieczeństwa. System koordynacji lotów, łączności z lądowiskiem i komunikacji z infrastrukturą naziemną, także zostanie opracowany z użyciem najnowszych technologii.

System zostanie docelowo zaimplementowany w szpitalach i Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jako alternatywa dla tradycyjnego transportu samochodowego, co umożliwi znaczne ograniczenie czasu realizacji dostaw na terenie miast. W końcowej fazie projektu zaplanowano eksperymentalną walidację funkcjonowania systemu we współpracy z wybraną jednostką regionalną.

Realizacja projektu będzie wstępem do wdrożenia usługi w całym kraju. Rezultatami zainteresowane są instytucje państwowe – Ministerstwo Zdrowia i Urząd Lotnictwa Cywilnego, czego wyraz dały w oficjalnych pismach poparcia dla idei projektu AirVein.