Coraz więcej doświadczeń – JPK

Na początku, każdy użytkownik chce mieć pełną kontrolę nad krokami w procesie, który realizuje nowy system. Oparcie, zamiast pomocy, często na początku wiąże się z tymczasowym obciążeniem.

Upływ czasu i lepsza znajomość systemu powoduje, że użytkownik nabiera zaufania do wdrożonego rozwiązania, zaczyna tworzyć koncepcje zmian dla nowych wersji tak, aby to zaufanie utrzymać, a jednocześnie uprościć działanie systemu i zmniejszyć potrzebę swego zaangażowania.

Tak dzieje się z PentaJPK, autorskim systemem do wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Systemem, który wdrożyliśmy lub aktualnie wdrażamy w ponad 40 spółkach.

W ramach zrealizowanych wdrożeń, PentaJPK stało się rozwiązaniem, którego funkcjonalność wykracza poza standardową ofertę innych producentów, a jednocześnie nasza współpraca z coraz to nowymi klientami, owocuje pomysłami na dalszy rozwój systemu.

Funkcjonalność PentaJPK:
1. Możliwość integracji danych z wielu systemów źródłowych (np. SAP, Oracle E-Business Suite, Microsoft Dynamics) oraz udostępnianych w różnych formatach (np. MS SQL, CSV, XML)
2. Budowanie pliku JPK z tabel, widoków i plików CSV
3. Walidacja syntaktyczna plików JPK zgodnie ze strukturami udostępnionymi przez MF
4. Podstawowa weryfikacja merytoryczna plików JPK
5. Możliwość pobrania utworzonych plików zarówno w formacie XML jak i CSV w celu weryfikacji merytorycznej danych przed przekazaniem do MF
6. Możliwość wizualizacji plików JPK w czytelnym formacie
7. Raportowanie błędów z tworzenia plików JPK
8. Pełna audytowalność działań użytkowników. Przechowywanie historii wykonanych przez użytkowników operacji w systemie wraz z informacją o:

  • rodzaju operacji
  • dacie operacji
  • użytkowniku, który operację wykonał

9. Automatyzacja procesu przetwarzania i zarządzania plikami CSV i JPK
10. Możliwość archiwizacji plików JPK i wszystkich plików powiązanych
11. Obsługa wielu spółek/firm
12. Podpis kwalifikowany realizowany z wykorzystaniem apletu (do podpisania wystarczy podłączona karta oraz podanie kodu PIN w aplikacji) lub z wykorzystaniem aplikacji dostarczonej przez producent karty
13. Wygodny interfejs do zarządzania plikami JPK, umożliwiający:

  • wyszukiwanie według typu pliku JPK, raportowanego okresu, daty utworzenia
  • weryfikację statusu przetwarzania
  • podpisywanie pliku JPK
  • pobieranie UPO w formacie PDF
  • przeglądanie metadanych
  • przeglądanie logu zdarzeń związanego z JPK (log zawiera wszystkie zdarzenia związane z plikiem, m.in. informacje o plikach/tabelach źródłowych, informacje o wyniku poszczególnych etapów przetwarzania JPK, informacje o osobach, które wykonywały operacje na JPK, informacje o statusie wysyłki itp.)

14. Centralne zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami do poszczególnych funkcji systemu
15. Mechanizm pojedynczego uwierzytelnienia SSO w oparciu o Active Directory
16. Zoptymalizowane przetwarzanie dużych wolumenów danych
17. Łatwa skalowalność rozwiązania poprzez scentralizowaną architekturę.
18. Rozwiązanie oparte na sprawdzonych produktach i technologii Microsoft
19. Pełne bezpieczeństwo danych JPK – aplikacje oraz wszystkie dane obrabiane i przechowywane są na serwerach przedsiębiorstwa
20. Dostęp przez przeglądarkę WWW
21. Możliwość realizacji dodatkowych funkcji w systemie zgodnie z potrzebami klienta

Do grona naszych klientów, z którymi mamy mieć przyjemność budować nowe koncepcje rozwoju dla PentaJPK należą m.in.: UPC, ITM Polska Sp. z o.o., Bakoma, jedna z Agencji Skarbu Państwa, największe firmy z sektora paliwowego i kolejowego oraz firmy z branży FMCG.

Zapraszamy do współpracy nowe firmy - nasza oferta.