Ruszyła PentaAkademia

Wczoraj, nasz CTO Piotr Salata wykładem na temat „Zwinnego wytwarzania oprogramowania” zainaugurował zajęcia PentaAkademii. W zajęciach, które będą trwały do końca września uczestniczy 15 osób, które docelowo chcielibyśmy zatrudnić w Pentacompie.

Prawie dwa miesiące zajęć pozwolą uczestnikom podnieść swoje kwalifikacje programistyczne w zakresie JAVA i .NET do poziomu niezbędnego dla zapewnienia jakości wytwarzania oprogramowania w projektach komercyjnych.

Ponadto przebywając na terenie Pentacompu w stałym kontakcie z naszymi najlepszymi specjalistami będą mieli okazję bliżej zapoznać się z życiem codziennym firmy, naszym stylem pracy i wartościami.