JPK 24H – to możliwe!

Zespół wdrożeniowy Pentacomp zrealizował pełne wdrożenie rozwiązania obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego, w oparciu o autorskie rozwiązanie PentaJPK, w ciągu jednego dnia!

Począwszy od wstępnej analizy struktur danych źródłowych Klienta, poprzez implementację mechanizmu ich ekstrakcji wprost w zadaną strukturę JPK po synchronizację z PentaJPK, szyfrowanie, e-podpis, transmisję i odbiór UPO. Ten modelowy przykład dobitnie świadczy zarówno o sprawności aplikacji PentaJPK, jak i o operatywności i kompetencjach zespołu specjalistów firmy Pentacomp.

Zapraszamy do współpracy!