Zmieniamy ePUAP!

Pentacomp aktualnie realizuje zmiany w zakresie profilu zaufanego, będącego metodą uwierzytelniania obywateli w systemach e-administracji np. ePUAP.

Zmiany umożliwią zakładanie nowych kont użytkowników wraz z automatycznym potwierdzaniem profilu zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej (w pierwszej kolejności banku PKO BP) lub systemów podmiotów niepublicznych.

Dzięki temu użytkownik uzyska dostęp do pełnego zakresu usług platformy ePUAP bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.

Dodatkowym udogodnieniem dla użytkowników będzie również możliwość logowania się do systemu Profil Zaufany oraz autoryzacji operacji poprzez bankowość elektroniczną lub inne systemy podmiotów niepublicznych.