Wydzielono Profil Zaufany z ePUAP

W miniony weekend Centralny Ośrodek Informatyki (COI) przeprowadził operację wyodrębnienia Profilu Zaufanego z systemu ePUAP.

Zaangażowanych zostało wiele podmiotów: od integratorów, przez współpracujące z COI firmy, po Ministerstwo Cyfryzacji, które czuwało nad całością.

Pentacomp miał swój ważny udział w tej operacji - utworzył nowy Profil Zaufany, przenosząc wszystkie dotychczasowe funkcjonalności do wydzielonego systemu.

Profil Zaufany jest ważnym narzędziem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości przy składaniu elektronicznych wniosków oraz przesyłaniu urzędowej korespondencji - załatwiania wszelkich spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. To bardzo ważny krok w stronę e-państwa.

Moduł Profilu Zaufanego jest teraz dostępny pod adresem pz.gov.pl. ePUAP zaś stał się jednym z systemów wykorzystujących Profil Zaufany.

Nie odpoczywamy jednak...
Obecnie realizujemy zmiany w zakresie profilu zaufanego.

Umożliwią one zakładanie nowych kont użytkowników wraz z automatycznym potwierdzaniem profilu zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub systemów podmiotów niepublicznych (w pierwszej kolejności banku PKO BP).

Użytkownicy uzyskają dostęp do pełnego zakresu usług platformy ePUAP bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.

Dodatkowym udogodnieniem dla użytkowników będzie również możliwość logowania się do systemu Profil Zaufany oraz autoryzacji operacji poprzez bankowość elektroniczną lub inne systemy podmiotów niepublicznych.

Więcej na temat wydzielenia Profilu Zaufanego: https://www.coi.gov.pl/artykul/milowy-krok-w-stron...