Usługa wsparcia w integracji z Profilem Zaufanym

Profil Zaufany umożliwia integrację z podmiotami zewnętrznymi, w celu weryfikacji przez te podmioty tożsamości użytkownika. Użytkownik przy użyciu systemu logowania i autoryzacji systemu zewnętrznego może założyć profil zaufany oraz korzystać z niego bez konieczności wizyty w urzędzie, czy pamiętania dodatkowych loginów i haseł.

Pentacomp jest twórcą Wydzielonego Profilu Zaufanego, który stworzony został z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, niezawodności oraz użyteczności. Pentacomp również dokonał niezbędnych zmian systemu, które umożliwiają integrację podmiotów niepublicznych. Skuteczność i niezawodność została potwierdzona udanym wdrożeniem systemu Profil Zaufany oraz efektywnym i szybkim zintegrowaniem pierwszego podmiotu – PKO BP.

Dzięki gruntownej znajomości systemu, doświadczeniu nabytemu podczas budowy systemu oraz jego integracji, oferujemy sprawną i skuteczną integrację Państwa podmiotu z systemem Profil Zaufany lub konsultacje w tym zakresie.