Pentacomp stawia na TRIZ

TRIZ to akronim rosyjskiej nazwy, który jest po polsku rozwijany jako Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań, a w języku angielskim funkcjonuje także jako TIPS (Theory of Inventive Problem Solving). Pod tą nazwą kryje się dziedzina wiedzy z kilkudziesięcioletnim dorobkiem oraz wiele narzędzi, wspomagających systematyczne podejście do rozwiązywania problemów, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań wykraczających poza znany stan techniki, czyli wynalazków. Narzędzia te są z powodzeniem stosowane przez firmy na całym świecie, a najczęściej wskazywanym przykładem sukcesów wynikających z użycia takiego podejścia do innowacji jest Samsung.

Wyrazem zainteresowania Pentacompu tą tematyką było ukończenie szkolenia i uzyskanie certyfikatów Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ) przez dwie osoby, które następnie przedstawiły w gronie ekspertów Zespołu Konsultingu i Rozwoju zagadnienia wybrane pod kątem możliwości zastosowania w branży IT. Kolejnym krokiem było przygotowanie i zaprezentowanie podczas międzynarodowej konferencji TRIZ Future artykułu na temat łączenia metod TRIZ z metodami informatyki, który został uznany za najlepszy w kategorii artykułów badawczych.

Przedstawiciele Pentacompu weszli również w skład grupy założycielskiej Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska. Jednym z pierwszych zadań Stowarzyszenia będzie zorganizowanie następnej edycji konferencji TRIZfest, która decyzją MA TRIZ odbędzie się we wrześniu 2017 r. w Krakowie.

kon2 kon3

Zdjęcia: © Valeri Souchkov