Zmiany w JPK_VAT – ważna informacja

Zespół PentaJPK dzieli się wiedzą:

strzalka.png Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe struktury danych dla JPK_VAT(2) oraz JPK_PKPiR(2). Nowe struktury danych dla wymienionych Jednolitych Plików Kontrolnych będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r. 

Przykładowe zmiany wprowadzone w wersji JPK_VAT(2)

  • Usunięto mechanizmy Constraint klucz_LpSprzedaz i Constraint klucz_LpZakup – wymuszające numerację rozpoczynającą się od liczby 1, bez luk i powtórzeń.
  • W strukturze ewidencji sprzedaży dodano dwa nowe pola:
  1. NrKontrahenta (NIP)
  2. K_39 (kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (…)) jako pole opcjonalne.
  • W węźle ZakupWiersz dodano element wymagany DataZakupu.
  • Wprowadzono zmiany w opisie danych adresowych (TAdresJPK).

Więcej na stronie:
http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/-/asset_publisher/2NoO/content/struktury-jpk

strzalka.png Również od 1 stycznia 2017 r. informacja o prowadzonej ewidencji JPK_VAT powinna być przygotowana i przesłana w jednym pliku. Zmiana spowodowana automatyzacją weryfikacji przekazywanych danych.

strzalka.png Zmiana w strukturze danych JPK_VAT od 1.01.2017 roku wprowadza pole „cel złożenia”, które pozwoli na złożenie korekty.

Korekty przekazanych plików JPK należy wysyłać zgodnie ze strukturą obowiązującą dla korygowanego okresu. W przypadku identyfikacji potrzeby złożenia korekt JPK_VAT za okresy 11/2016 oraz 2/2017 należy skorzystać z dwóch odrębnych struktur danych.

  • Korekta JPK_VAT za 2016 rok będzie wykorzystywać strukturę danych JPK_VAT(1)
  • Korekta JPK_VAT za 2017 rok będzie wykorzystywać strukturę danych JPK_VAT(2)

PentaJPK jest już gotowy na 2017 rok. Chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się z nami.