Jednolity Plik Kontrolny – pierwsze kontrole skarbowe

Ministerstwo Finansów poinformowało, że organy podatkowe w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 października 2016 r. wystąpiły trzynaście razy o przekazanie Jednolitego Pliku Kontrolnego na podstawie art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej. W żadnym z trzynastu przypadków dane nie zostały przekazane w formie JPK.

Czy warto ryzykować? Lepiej się przygotować. Jak? Dowiedz się więcej!