Pentacomp rozwija systemy CSIOZ

W dniu 1 lutego 2017 r. Pentacomp podpisał umowę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych w obszarach projektów P2 ,,Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych", P4 "Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia" oraz zadań statutowych CSIOZ. W ramach współpracy realizować będziemy prace z wykorzystaniem szerokiego zakresu technologii, m.in. Java, .Net, SAS Business Intelligence, PHP. Wartość umowy wynosi ok. 8,5 mln. zł brutto.

Współpraca z CSIOZ sięga 2009 roku i obejmuje realizację projektów w programie e-Zdrowie, w tym doradztwo w projekcie P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, wdrożenie i uruchomienie Rejestrów Medycznych i Systemu Administracji P2, Systemu Informatycznego Rezydentury, Systemu Obsługi List Refundacyjnych i Systemu Monitorowania Kształcenia w ramach P4. Świadczymy również usługi doradztwa eksperckiego w projekcie P2.