SENT – ostatnie prace nad ustawą

W Sejmie i Senacie wciąż trwają prace nad ustawą, dotyczącą systemu elektronicznego nadzoru transportu. Surowe kary finansowe za niewywiązanie się z nowych obowiązków sprawozdawczych przewidziane są już od 1. maja br.

Zgłaszanie planowanego przewozu towarów dotyczy podmiotów wysyłających (w przypadku przewozu rozpoczynającego się na terytorium RP), podmiotów odbierających (przewóz docelowo do RP) oraz kierowców (przewóz tranzytowy). Zgłoszenia w trakcie obsługi będą uzupełniane informacją o aktualnym przewoźniku i kierowcy.

Do wybranych towarów wrażliwych należą:

  • Alkohol etylowy nieskażony ≥ 80%
  • Alkohole skażone (techniczne)
  • Oleje opałowe i oleje smarowe
  • Paliwa silnikowe
  • Biokomponenty do paliw
  • Susz tytoniowy

Dedykowany dla przedsiębiorców system PentaSENT automatyzuje czynności, związane z Pakietem Przewozowym. Zapraszamy do zapoznania się z  naszym rozwiązaniem.