Pentacomp współzałożycielem Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych

W związku z podjętą w listopadzie Inicjatywą, 22 marca br. odbyło się spotkanie założycielskie związku pracodawców – Polska Izba Systemów Bezzałogowych. Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. jest jednym z głównych inicjatorów i współzałożycieli organizacji. Jej członkami zostało kilkanaście podmiotów, działających na rynku systemów bezzałogowych.

Pomysł na zrzeszenie się jest odpowiedzią na szeroko pojęte potrzeby rynku. Impulsem do działania stała się konieczność aktywnego wpływania na kształtujące się otoczenie regulacyjne oraz eliminowania barier, ograniczających rozwój rynku – w tym ograniczeń prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych.

W skład Zarządu Izby weszli Dariusz Werschner – Prezes, Mariusz Naumienko – Wiceprezes, Piotr Najbuk – Wiceprezes.

Zainteresowanych dołączeniem do Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych prosimy o kontakt z Katarzyną Łoś (katarzyna.los@dzp.pl).

Pełna relacja fotograficzna ze spotkania założycielskiego jest dostępna tutaj.