Raportowanie SENT – jak uniknąć kar?

Mimo sprzeciwu przewoźników i wielokrotnie zgłaszanych wątpliwości, ustawa o monitorowaniu drogowego przewozu towarów weszła w życie 18 kwietnia. Ministerstwo Finansów przewiduje 12 rodzajów komunikatów, do wysyłania których zobowiązane są firmy zaangażowane w transport wybranych towarów wrażliwych. Od 1 maja niewłaściwe raportowanie będzie skutkować nałożeniem wysokich kar finansowych.

PentaSENT to rozwiązanie dedykowane do kompleksowej realizacji obowiązków informacyjno-kontrolnych w zakresie obsługi komunikatów SENT dla kierowców i przewoźników. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość ich zbiorczego wysyłania.

Czego jeszcze możemy oczekiwać od PentaSENT?

Błyskawicznej obsługi procesów SENT – wypełnienie zgłoszenia (nawet dotyczącego przewozu, który ma kilku odbiorców) trwa 40 sekund. Potwierdza to film instruktażowy, demonstrujący działanie aplikacji.

Poufności i bezpieczeństwa danych i operacji – firma Pentacomp posiada szereg certyfikatów zapewnienia bezpieczeństwa i jakości, m.in. ISO 9001 oraz ISO 27001.

Intuicyjnego interfejsu – wszystkie potrzebne pola do wysłania komunikatu znajdują się w jednym oknie systemu. Możemy dokonać personalizacji, ograniczając wybór towarów do interesujących nas kodów CN i PKWiU.

Automatyzacji powtarzanych czynności – szablony komunikatów SENT pozwalają na zdefiniowanie często wysyłanych komunikatów i korzystanie z nich w przyszłości.

Walidacji biznesowych. PentaSENT utworzony jest z myślą o zmniejszeniu ryzyka nałożenia kar: przypomina o błędnie wypełnionych polach i umożliwia import plików CVS/Excel, zgodnych z podawaną specyfikacją regulatora.

Integracji z dowolnymi systemami ERP, a także z konektorem EMCS4B.

Zarządzania kontrahentami – słownik podmiotów umożliwia zapis dowolnej liczby kontrahentów i przypisanie ich do odpowiednich ról (przewoźnik, podmiot odbierający i/lub wysyłający).

Dokumentacji wprowadzanych danych dla przewożonych towarów, wglądu w listę aktywnych przewozów, podglądu ich szczegółów, sprawdzenia ich statusu, a także aktualizacji zgłoszeń.

W przypadku przedsiębiorców, generujących duże ilości wymaganych komunikatów, zastosowanie właściwego rozwiązania informatycznego jest absolutną koniecznością.

PentaSENT artykuł1

Niedopełnienie obowiązków, wynikających z ustawy, będzie podlegało karom finansowym:

• kary pieniężne nakładane na przewoźnika mieszczą się w granicach 5 000 – 20 000 zł.

• kary pieniężne nakładane na kierującego wynoszą 7 500 zł.

• za niedokonanie zgłoszenia przewozu lub w przypadku nieprawidłowości, dotyczących towaru w zgłoszeniu na podmiot wysyłający lub odpowiednio podmiot odbierający, nakłada się karę w wysokości 46% różnicy wartości netto towaru zgłoszonego i towaru rzeczywiście przewożonego, podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, ale nie mniej niż 20.000 zł.

Rekomendujemy jak najszybszą rejestrację na PUESC (link do rejestracji) oraz dokonanie indywidualnej analizy ryzyka, związanego z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustawy.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego okresu próbnego dla naszej usługi, która kompleksowo realizuje wymagania w zakresie przetwarzania danych i raportowania SENT. Rejestracja w modelu biznesowym SaaS (Software as a Service) jest bezpłatna. Można jej dokonać pod adresem: https://pentasent.pl. Wymagany jest jedynie dostęp do Internetu.

Wersja komercyjna PentaSENT-SaaS jest dostępna w cenie już od 83 zł/miesiąc.

System PentaSENT może również zostać dostarczony, zainstalowany i skonfigurowany w istniejącym środowisku infrastruktury IT (model stand-alone).

Infolinia: 22 417 57 24, 22 417 57 72.