Wspieramy rozwój systemu GIOŚ – nowe funkcje SI JWODA

Z przyjemnością informujemy, że pod koniec kwietnia podpisaliśmy kolejną już umowę z naszym klientem - Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska na "Opracowanie modułu do gromadzenia, weryfikacji i oceny wyników badań w monitoringu wód na potrzeby rozwoju SI JWODA".

JWODA to system, służący do monitoringu jakości wód powierzchniowych, który Pentacomp zbudował dla GIOŚ w 2015 r. W ramach nowej umowy rozbudujemy go m.in. o moduły umożliwiające gromadzenie, weryfikację i klasyfikację danych biologicznych z monitoringu wszystkich kategorii wód oraz danych fizycznych i chemicznych z monitoringu wód przejściowych i przybrzeżnych i osadów dennych.

Zaimplementujemy także elektroniczne wersje formularzy terenowych oraz aplikację mobilną umożliwiającej pracę w terenie. Dostosujemy także system na potrzeby dyrektywy INSPIRE, WISE-SoE, planów gospodarowania wodami oraz GUS.