Ponad 3600 kontroli SENT

Pod kontrolą dolnośląskiej służby celno-skarbowej do końca maja b.r. znalazło się ponad 28 tys. litrów oleju smarowego oraz 17.400 kg suszu tytoniowego. Ich wartość została określona na kwotę 7,5 mln zł.

Inspekcja Transportu Drogowego nie przestaje dokonywać kontroli drogowych, w tym kontroli dotyczących tranzytu. W pierwszym tygodniu czerwca, został ujawniony brak zgłoszenia przewozu oleju smarowego z Niemiec do Łotwy o łącznej ilości przekraczającej 48.000 kg brutto. W efekcie, na przewoźnika nałożono karę w wysokości 20 000 zł.  Kierowcy również zostali objęci grzywną o wysokości po 5 000 zł.

Przedsiębiorcy, których działalność opiera się na transporcie towarów objętych ustawą, wiedzą, że zastosowanie właściwego rozwiązania informatycznego gwarantuje niezawodną komunikację z centralnym systemem Ministerstwa Finansów SENT. Program PentaSENT powstał z myślą o eliminacji ryzyka nałożenia kar poprzez oferowane walidacje biznesowe. Nasze oprogramowanie przypomina o błędnie wypełnionych polach i umożliwia import plików CSV, które zawierają dane zgodne z podawaną przez regulatora specyfikacją.

Sprawdźcie nieodpłatnie jak łatwa może być obsługa komunikatów SENT!

Kontakt z naszymi doradcami:

Tel. 22 417 57 24, 22 417 57 72