E-IDENTYFIKACJA CUDZOZIEMCÓW – PROJEKT DLA STRAŻY GRANICZNEJ

Dnia 21 czerwca b.r. podpisaliśmy umowę z Komendą Główną Straży Granicznej (KGSG) na dostawę i uruchomienie 15 kompletnych stanowisk do rejestracji elektronicznej danych identyfikacyjnych: komputery PC, monitory, drukarki, skanery z certyfikatem FBI, oprogramowanie. Zlecenie zrealizujemy w ciągu 30 dni (do 21.07.2017).

Stanowiska będą wykorzystywane przez Straż Graniczną do zadań związanych z rejestracją i identyfikacją cudzoziemców, którzy nie spełniają lub przestali spełniać warunki wjazdu lub pobytu na terytorium RP.

Przy realizacji projektu wykorzystujemy m.in. własny produkt - oprogramowanie PentaFES.

W obszarze e-identyfikacji posiadamy duże doświadczenie. Przykładowo, w 2016 r. na mocy umowy z Lubelskim Zarządem Obsługi Przejść Granicznych dostarczyliśmy urządzenie do elektronicznego pobierania linii papilarnych (daktyloskopowanie osób).