Elektroniczne papierosy pod kontrolą MF

Aktualnie trwają konsultacje międzyresortowe nad projektem ustawy dotyczącej elektronicznych papierosów oraz wyrobów nowatorskich. Z treścią ustawy można zapoznać się na Rządowym Centrum Legislacji.

1 stycznia 2018 r. to przewidywany termin wejścia w życie przepisów, których ważnym aspektem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Ministerstwo Finansów zapewnia, że zaproponowana stawka podatku jest jedną z niższych w UE. Efektem podpisania ustawy będzie obowiązek oznaczania znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

W Pentacomp trwają równolegle intensywne prace nad dostosowaniem systemu EMCS PL 2 oraz konektora EMCS4B do wspomnianych zmian.