Wydajność systemu SMK

Informacja w sprawie problemów wydajności systemu SMK

Zarządzany przez CSIOZ system SMK funkcjonuje nieprzerwanie od wielu miesięcy.

W związku ze zwiększonym obciążeniem użytkowym systemu w ostatnich tygodniach pojawiły się problemy z jego wydajnością i stabilnością. Problemy te są analizowane przez CSIOZ na bieżąco i równocześnie podejmowane są działania zmierzające do ich jak najszybszego rozwiązania.

Firma Pentacomp, jako jeden z podwykonawców systemu, intensywnie wspiera CSIOZ w tych działaniach.

Szczegółowe informacje i pełne, bieżące wsparcie użytkowników zapewnia linia serwisowa CSIOZ, dostępna pod: https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/dodatkowa-pomoc-techniczna-w-zakresie-smk