Pentacomp wykonawcą KREPTD: e-rejestr jest już gotowy do działania!

Dn. 30.11.2017 został uruchomiony Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

System Teleinformatyczny KREPTD prowadzony będzie przez GITD na podstawie znowelizowanej Ustawy o transporcie drogowym. Wykonawcą KREPTD jest firma Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Wg nowelizacji w rejestrze znajdują się trzy ewidencje:

  • Ewidencja przedsiębiorców
  • Ewidencja poważnych naruszeń
  • Ewidencja osób uznanych za niezdolne do zarzadzania operacjami transportowymi przedsiębiorcy

Pod pojęciem Systemu Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, poza powyższymi ewidencjami, należy rozumieć zestaw aplikacji przeznaczonych dla:

strzalka_1.png Obywateli – aplikacja udostępniająca publicznie dane z rejestru przedsiębiorców

strzalka_1.png KPK czyli Krajowego Punktu Kontaktowego – zespołu użytkowników systemu KREPTD w GITD

strzalka_1.png Starostw – odpowiedzialnych za dostarczanie i aktualizowanie danych w systemie

strzalka_1.png Organów kontrolnych – różnych instytucji państwowych uprawnionych do otrzymywania informacji z rejestru.

Wspomniana aplikacja dla Obywateli, w całości wykonana przez specjalistów z Pentacomp Systemy  Informatyczne S.A., została udostępniona Obywatelom dn. 30.11.2017. Użytkownicy aplikacji otrzymają narzędzie pozwalające na przegląd danych przedsiębiorców transportu drogowego, a tym samym na weryfikację ich wiarygodności.