Nowe towary wrażliwe i przewóz kolejowy – Ustawa SENT!

Ministerstwo Finansów w 2018 r. zapowiada dużo zmian w zakresie ustawy SENT:

PRZEWÓZ KOLEJOWY

Oficjalnie potwierdzono, że systemem monitorowania objęty zostanie kolejowy przewozów towarów wrażliwych. Przewoźnicy kolejowi będą musieli uzupełnić zgłoszenia przewozu, np. o numery: wagonu i pociągu. Kontrole nie będą przeprowadzane na całej trasie przewozu kolejowego, a jedynie w wyznaczonych punktach, np. na bocznicach kolejowych w miejscu dostarczenia towarów lub w kolejowych oddziałach celnych (tzw. oddziałach granicznych).

ZMIANA NAZWY USTAWY

W związku z rozszerzeniem ustawy o monitorowaniu na przewóz kolejowy, nazwa ustawy ulegnie zmianie. Od tej pory będziemy mówili o ustawie o systemie monitorowania przewozu towarów. Z dokładnym projektem zmiany ustawy można zapoznać się pod linkiem: KLIK.

Projekt zmian przewiduje również, że towary podlegające ustawie będą opisane wyłącznie za pomocą Nomenklatury Scalonej (CN). Od tej pory nie będzie konieczności podawania kodów PKWiU, w związku z czym powinny zniknąć wątpliwości interpretacyjne.

NOWE TOWARY WRAŻLIWE OBJĘTE MONITOROWANIEM

Co więcej, do wykazu towarów objętych systemem monitorowania drogowego i kolejowego, zostaną włączone nowe towary wrażliwe. Będą to: produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, które są zagrożone brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę.

TERMIN ZMIAN

Nowe regulacje zaczną obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wiadomo, że jeden artkuł wejdzie w życie już 1 czerwca 2018 r. Jednocześnie przez 2 miesiące od daty wejścia nowych przepisów w życie nie będą nakładane kary na przewoźników kolejowych za naruszenia przepisów ustawy. 

Sprawdźcie nieodpłatnie jak łatwa może być obsługa komunikatów SENT i zapoznajcie się z PentaSENT strzalka.png KLIK.

Zaufało nam już ponad 200 przedsiębiorców.