Nowelizacja ustawy SENT – przyspieszenie prac legislacyjnych!

Przedsiębiorco, czy wiesz, jakie towary podlegają pod znowelizowaną ustawę SENT?

22 marca 2018 r. Sejm przegłosował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, nakładający nowe obowiązki na kierowców i przedsiębiorców w zakresie kontroli SENT. 16 kwietnia br. Senat wprowadził poprawki do ustawy wydłużając tym samym proces legislacyjny. Pełen przebieg prac jest dostępny tutaj.

Pentacomp bacznie przygląda się nowelizacji Ustawy. Chcemy, aby nasi Klienci jako pierwsi dowiadywali się o wszelkich zmianach.

Jakie zmiany szykuje Ministerstwo Finansów w zakresie wysyłania komunikatów SENT?

  • Towar będzie określany wyłącznie na podstawie Nomenklatury Scalonej (CN). Odstąpiono od grupowania towarów zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU).
  • Nazwa ustawy obierze brzmienie: „Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów”.
  • Monitorowaniem zostanie objęty przewóz kolejowy. Ze względu na specyfikę transportu kolejowego kontrole będą wykonywane np. na bocznicach kolejowych w miejscu dostarczenia towarów lub w kolejowych oddziałach celnych (tzw. oddziałach granicznych). Przewoźnicy kolejowi będą musieli uzupełnić zgłoszenia przewozu, np. o numery wagonu i pociągu.
  • Znacznie powiększy się zakres towarów objętych ustawą SENT - dołączą do nich produkty lecznicze, środki spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności w Polsce.
  • Prawo farmaceutyczne: każdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu (GIF) zamiar wywozu towarów z Polski lub ich zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza naszym krajem.
  • Do obecnie obowiązujących komunikatów dopisane zostaną koordynaty GPS z rejestratorów zainstalowanych w samochodach przedsiębiorców podlegających Ustawie.*

*Informacje na dzień 17.04.2018 r.

 

Usługa PentaSENT wspiera ponad 200 polskich przedsiębiorców – pomożemy również Tobie.

Usługa PentaSENT wspomagająca pracę przedsiębiorców w obsłudze komunikatów SENT, będzie dostępna również dla nowych firm podlegających pod znowelizowaną ustawę!

Na dzień wejścia w życie nowelizacji ustawy, aplikacja PentaSENT będzie zaktualizowana zgodnie z nowymi wymaganiami o nowe potrzeby wynikające z ustawy, np.:

  • dodane zostaną nowe komunikaty dot. leków i wyrobów medycznych
  • dodane zostaną koordynaty GPS w komunikatach SENT
  • zaktualizowane zostaną obecnie obowiązujące komunikaty

Już teraz zapoznaj się ze szczegółami strzalka.png KLIK.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy o kontaktu z naszymi specjalistami ds. obsługi SENT, tel. 22 417 57 24 lub 22 417 57 72.