Eksport leków pod kontrolą SENT od 14 czerwca

208 nowych towarów podlega pod rejestr zgłoszeń SENT

14 czerwca 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany wprowadzone do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Eksport leków będzie musiał trafić do rejestru zgłoszeń SENT. To duża, ale tylko jedna z wielu zmian. Zacznijmy od początku.

Chcąc być skrupulatnym, od teraz powinniśmy mówić: „ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów”. Celem nowelizacji ustawy jest zapanowanie nad fikcyjnym wywozem towarów wrażliwych poza Polskę, szczególnie tych, które są zagrożone niedostępnością. Jest to kolejny krok w kierunku zmniejszenia uszczupleń podatkowych. Zmiany mają też ułatwić interpretację przepisów i sam proces zgłaszania przewozu do rejestru. Przedsiębiorcy objęci ustawą niebawem to ocenią.

Nowe przepisy – czyli jakie?

  • Przewóz kolejowy zawierający towary wrażliwe podlega obowiązkowi zgłoszenia, uzupełnienia (przewoźnik uzupełnia numer wagonu i pojazdu) oraz zamknięcia/aktualizacji. Przewóz kolejowy nie może być zatrzymywany, a kontrole odbywają się tylko w miejscu dostarczenia towaru. Brak numeru referencyjnego i klucza SENT nie obligują maszynisty do zaniechania transportu (tzn. maszynista nie podlega karom).
  • Systemem monitorowania objęto eksport leków strzalka.png pobierz nowe towary wrażliwe (kody EAN). Planowany wywóz leków musi zostać zgłoszony do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Przewozy realizowane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe nie podlegają pod ustawę. Za brak zgłoszenia przedsiębiorcom grożą wspomniane w ustawie kary, a towar może zostać zatrzymany. Szczegółowe przepisy w zakresie zatrzymania są omówione w ustawie o prawie farmaceutycznym.
  • Koniec z kodami PKWiU. Zgłoszenia w systemie SENT odbywają się tylko w oparciu o kody CN, a w przypadku leków o kody EAN.
  • Jedno zgłoszenie przy różnych towarach. Aby móc skorzystać z tego udogodnienia trzeba spełnić pewne warunki - to samo miejsce rozładunku, ten sam środek transportu, ten sam odbiorca. PentaSENT ułatwia i przyśpiesza ten proces, wysyłając automatycznie kilka zgłoszeń (kilka kluczy i numerów SENT) w ramach jednego transportu – niezależnie od miejsc rozładunku, odbiorców, towarów itd. To duża oszczędność czasu.

Zmiany w wysokości kar

  • Kary dla podmiotów wysyłających/odbierających za brak przekazania wezwania przewoźnikowi. Jeśli analiza rejestru SENT wykaże, że przewóz wiąże się z ryzykiem, przewoźnik może zostać wezwany do przedstawienia środka transportu do kontroli. Podmiot wysyłający lub odbierający jest zobowiązany poinformować przewoźnika o wezwaniu. W innym wypadku czeka go kara 20 tys. zł.
  • Kary dla przewoźników za brak przedstawienia pojazdu. Za brak stawienia się na miejscu kontroli wskazanym w protokole grozi kara 100 tys. zł.
  • Wyższe kary za brak zgłoszenia przewozu. Do tej pory za brak zgłoszenia przewozu groziła kara w wysokości 46% wartości netto przewożonego towaru. Obecnie jest to 46% wartości brutto przewożonego towaru, ale nie mniej niż 20 tys. zł.
  • Wyższe kary dla przewoźników. Za brak uzupełnienia zgłoszenia przez przewoźnika groziła kara 5 tys. zł, od 13.06 będzie to 10 tys. zł. Za brak dostarczenia towaru, w przypadku problemów z ustaleniem miejsca rozładunku, grozi kara 100 tys. zł.

Brak uszczupleń podatkowych zmniejsza ryzyko kar, ale...

Jeśli podatki zostały opłacone, a błędy to „oczywiste pomyłki” (nie dotyczą informacji o towarze ani środka transportu), karę obniża się z 10.000 zł do 2.000 zł. Nie wiadomo dokładnie na jakiej zasadzie będzie to orzekane, więc nie warto ryzykować. Program PentaSENT przeprowadza walidacje biznesowe sprawdzając poprawność danych w odniesieniu do specyfikacji Ministerstwa Finansów.

Jeśli podczas kontroli podatkowej ujawniono naruszenia, ale przewóz został zakończony (zamknięto zgłoszenie) i nie doszło do uszczupleń podatkowych, to kary nie są nakładane. Nie ma to zastosowania podczas kontroli drogowej i nie dotyczy przewoźników.

Raportowanie SENT - możemy pomóc

Pisaliśmy już jak uniknąć kar. Dodajmy, że warto archiwizować zgłoszenia do 5 lat wstecz, ponieważ kontrola nie sięga dalej. Dobrze, aby przewoźnicy zadbali o przekazanie kierowcy właściwego numeru i klucza SENT za pomocą SMS i e-mail. W PentaSENT archiwizacja historii transportów i wysyłka SMS jest dostępna jednym kliknięciem.

Chętnie pomożemy i odpowiemy na Wasze pytania.

Kontakt ze specjalistami ds. obsługi komunikatów SENT: tel. 22 417 57 24, 22 417 57 72.