Mieszkańcy Siedlec i Skierniewic realizują e-Recepty

W Siedlcach i Skierniewicach wystawiono ponad kilkaset e-Recept

25 maja, podczas oficjalnego uruchomienia pilotażu e-Recepty, wystawiono pierwszą elektroniczną receptę w Polsce.

„Wielkie dzieło” – tak Wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński mówił o e-Recepcie dziękując jej autorom za osiągnięty sukces strzalka.png relacja wideo. Pentacomp jest dumny, będąc głównym wykonawcą projektu.

W ciągu dwóch kolejnych tygodni lekarze z Siedlec i Skierniewic (miast pilotażowych) wystawili kilkaset kolejnych dokumentów.

„Czy e-Receptę uda się kiedykolwiek zrealizować?”

Elektroniczna recepta to od dłuższego czasu priorytet informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce. Próba realizacji tego niełatwego projektu trwała ponad 10 lat.

Po inwentaryzacji i przeplanowaniu projektu, w 2017 roku ogłoszono ponowny przetarg na kontynuację projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1), którego elementem było dostarczenie e-Recepty. W jego wyniku Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia podpisało umowę z Pentacompem.

Pentacomp 10-krotnie szybszy niż poprzedni wykonawcy

W ciągu niespełna roku, 69-osobowy zespół ekspertów Pentacomp i CSIOZ dostarczył działający system. Koszt uruchomienia pilotażu e-Recepty nie przekroczył 7 mln zł. Elektroniczne recepty są zgodne ze standardem Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA oraz profilem IHE.

Od 1 stycznia 2020 roku system będzie funkcjonował w całym kraju. Każdy polski pacjent będzie posiadał elektroniczną kartę zdrowia i pełen dostęp on-line do swoich danych medycznych.