W CZIiTT nauka spotyka się z techniką w trosce o środowisko

Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska

14 czerwca 2018 r. to ważny dzień dla informatyzacji sektora ochrony środowiska w Polsce. W Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbywa się II Naukowo-Techniczna Konferencja ”Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska”.  Sprawna organizacja wydarzenia to zasługa Instytutu Ochrony Środowiska - PIB, Polskiego Stowarzyszenia Informatyki Środowiska oraz Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Tutaj nauka i technika mówią jednym głosem o potrzebach w zakresie ochrony i zarządzania środowiskiem. Wydarzenie jest również platformą wymiany doświadczeń między praktykami a teoretykami.

Pentacomp wspiera kontrolę jakości wód w Polsce

Pentacomp, członek Polskiego Stowarzyszenia Informatyzacji Środowiska, od ponad 10 lat wspiera ochronę środowiska poprzez projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych. Jako partner konferencji bierzemy udział w dyskusji nad wykorzystaniem nowoczesnych technologii w analizach stanu środowiska naturalnego. Dzisiaj Grzegorz Pusz opowiadał o systemie JWODA wspierającym monitoring wód powierzchniowych prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Wdrożenie systemu zdecydowanie poprawiło efektywność działań realizowanych przez GIOŚ. Rozwiązanie udostępnia zestaw narzędzi adekwatnych do specyfiki zbieranych danych a także wspiera spójny proces gromadzenia, analizy, przetwarzania i raportowania danych monitoringowych.

Realizacja tego typu przedsięwzięć jest nie lada wyzwaniem. Wymagają one nie tylko wiedzy technicznej, ale również dogłębnego zrozumienia warstwy merytorycznej. Pentacomp w swoich projektach środowiskowych skutecznie łączy te obszary. Będąc ekspertami w dziedzinie IT  stawiamy na współpracę ze sprawdzonymi partnerami o najwyższych kompetencjach naukowych. Podczas projektowania systemu JWODA współpracowaliśmy m.in. z jednym ze współorganizatorów konferencji – IOŚ-PIB.

Jakość życia w mieście – o tym się mówi

Podczas konferencji poruszana jest między tematyka związana z życiem w miastach. Prelegenci mówią o zarządzaniu przestrzenią, jakości środowiska naturalnego oraz o inteligentnych rozwiązaniach miejskich. W ten ostatni trend doskonale wpisuje się prowadzony przez Pentacomp projekt Airvein, czyli pierwszy na świecie systemów transportu przesyłek za pomocą autonomicznych dronów, dedykowany dla obszarów miejskich. W obszarze informatyzacji Ochrony Środowiska, potencjał dronów jest ogromny. Uzyskiwane za ich pomocą pomiary geodezyjne i kartograficzne mogą być tańsze i dokładniejsze. Wysokiej jakości dane z jednego oblotu mogą być automatycznie analizowane i wielokrotnie wykorzystane za pomocą hurtowni danych.