Jak rozwijać interoperacyjność w służbie zdrowia?

Interoperacyjność – na czym polega i dlaczego jest tak ważna?

Cyfryzacja usług medycznych przynosi wymierne korzyści tylko jeśli zachodzi globalnie, to znaczy obejmuje swoim zasięgiem jak największy obszar środowisk medycznych. Systemy informatyczne powinny być interoperacyjne, czyli budowane w taki sposób, aby móc się ze sobą komunikować. Już na etapie ich projektowania wymaga to adaptacji ogólnoświatowych standardów, takich jak HL7 czy DICOM.

Międzynarodowa organizacja IHE (ang. Integrating the Healthcare Enterprise) ma na celu rozpowszechnianie wiedzy o standardach i odpowiednich narzędziach ułatwiających integrację systemów. Zawarta jest ona w tzw. profilach IHE. Są one wspólnym językiem dla software house’ów oraz instytucji korzystających z ich usług. W rozwój IHE zaangażowani są lekarze, jednostki nadzorujące informatyzację w sektorze zdrowia oraz dostawcy usług IT z 17 krajów na całym świecie.

Pentacomp rozwija kompatybilne systemy

Rozumiemy jak istotny jest przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi modułami systemów, a ponad 10-letnie doświadczenie w informatyzacji służby zdrowia uświadomiło nam wagę interoperacyjności w tym obszarze. Przy budowie rozwiązań stosujemy rekomendowany przez Unię Europejską standard HL7. Jesteśmy również współautorami jego adaptacji dla Polski.

1 lipca 2018 r. dołączyliśmy do IHE. Jako członek organizacji chcemy aktywnie wpływać na poprawę jakości świadczonych usług medycznych. Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia jest również członkiem stowarzyszenia IHE.

Interoperacyjność w polskiej ochronie zdrowia

Wprowadzenie systemów informatycznych na centralnym poziomie byłoby niemożliwe bez znajomości profili integracyjnych. Przedstawiają one pożądane scenariusze wymiany danych pomiędzy różnymi systemami. Bez względu na ich liczbę, muszą być ze sobą kompatybilne.

Nie inaczej jest w przypadku polskiej e-Recepty. Pentacomp wraz z CSIOZ zadbał, aby była zgodna z Polską Implementacją Krajową standardu HL7 CDA oraz profilem IHE PRE (z ang. prescription). Aby móc wystawiać i realizować e-recepty, ośrodki medyczne i apteki powinny jedynie zaktualizować swoje oprogramowania. Mogą liczyć w tym zakresie na wsparcie NIZP-PZH (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego).

Co ciekawego w pilotażu e-Recepty?

Minął miesiąc odkąd w Skierniewicach i Siedlcach rozpoczął się pilotaż programu e-Recepta.

26 lekarzy wystawiło 1148 elektronicznych recept. Jeden z lekarzy wystawił ich aż 300! Większość została przygotowana dla osób powyżej 60 roku życia, co pokazuje, że wiek nie jest barierą.

Pilotaż, który prowadzimy wspólnie z CSIOZ, ma przygotować Polskę do kolejnego kroku w cyfryzacji służby zdrowia. Nie udałoby się to bez akcji informujących o korzyściach e-Recepty, które prowadzi Ministerstwo Zdrowia. Wierzymy, że w 2020 r. pacjenci, aptekarze i lekarze powiedzą: „e-Recepta? To proste i wygodne”.