Elektroniczny Dokument Dostawy – jakie zmiany nas czekają?

Dla kogo jest Dokument Dostawy?

W świetle obecnie obowiązujących przepisów podmioty dokonujące obrotu wyrobami:

  • zwolnionymi od akcyzy ze względu na przeznaczenie (wyroby energetyczne, alkohol, oleje smarowe) oraz
  • wskazanymi w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, które ze względu na przeznaczenie objęte są zerową stawką akcyzy,

dokonują tych przemieszczeń na podstawie dokumentu dostawy. Co ważne, wystawianie i dołączanie go do przemieszczanych wyrobów stanowi warunek konieczny do zwolnienia od akcyzy lub zastosowania stawki zerowej.

Nadchodzi e-DD

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, której projekt opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji, ma uprościć dotychczasowe procedury. Ponadto, zapewni bieżącą kontrolę organów podatkowych nad obrotem wspomnianymi wyrobami. Jedną z najistotniejszych kwestii jest rezygnacja z papierowej formy dokumentu dostawy na rzecz dokumentu elektronicznego. Elektroniczny dokument dostawy będzie znany również pod skrótem eDD.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. Będą dotyczyć zarówno pośredników w sprzedaży wyrobów objętych nowelizacją jak i podmiotów zużywających te wyroby w ramach prowadzonej działalności. Od nowego roku wszystkie podmioty dokonujące przemieszczeń przy użyciu dokumentu dostawy będą musiały przekazywać do systemu informacje o realizowanych przemieszczeniach elektronicznie. Dokumenty papierowe zostaną wyeliminowane również z obsługi zabezpieczeń akcyzowych przy realizacji tych przemieszczeń.

Rozszerzona rola EMCS PL 2

Do obsługi przemieszczeń wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy oraz wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wykorzystywany będzie system EMCS PL 2. Obecnie jest on używany w ramach przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, ale został już dostosowany do pełnienia nowej roli. Wykonawcą i podmiotem odpowiedzialnym za rozwój i utrzymanie EMCS PL 2 jest Pentacomp.

Przeczytaj także o Module eDD  i zapisz się na szkolenie.