Ministerstwo Finansów współpracuje ściśle z Pentacompem

Ministerstwo Finansów współpracuje coraz silniej z Pentacompem

27 września 2018 roku Pentacomp podpisał kolejną umowę na wykonanie systemu w obszarze celno-skarbowym. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie wybrała naszą ofertę na „Zaprojektowanie, budowę, uruchomienie, przetestowanie, wdrożenie, rozwój i utrzymanie oraz gwarancję prawidłowego funkcjonowania Systemu Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS)”. To kolejne, po SATOS, realizowane przez Pentacomp rozwiązanie. Jest to element Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). Wartość umowy to ponad 3,6 mln zł brutto. Ministerstwo Finansów współpracuje z Pentacompem od wielu lat.

Procedury Specjalne - o co chodzi?

Korzystanie z pozwoleń na stosowanie procedur specjalnych (PS) – procedury uszlachetniania czynnego i procedury końcowego przeznaczenia – przynosi ich posiadaczom szereg ułatwień. Należy do nich między innymi zwolnienie z części bądź całości należności celnych. Z tego powodu realizacja tych procedur podlega dozorowi celnemu.

Szczegółowe wymagania organów celnych Ministerstwa Finansów

Przepisy unijne wymagają, aby posiadacz pozwolenia przedstawił rozliczenie zamknięcia procedury kontrolnemu urzędowi celnemu. Powinien tego dokonać z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych. Te same regulacje nakładają na organ kontrolny obowiązek monitorowania, czy posiadacz pozwolenia wypełnia obowiązki wynikające z pozwoleń na korzystanie z PS.

Obecnie brakuje systemowych, centralnych rozwiązań automatyzujących czynności związane z dozorem celnym i monitorowaniem prawidłowości realizowania i rozliczania PS. Czynności te odbywają się dzisiaj z wykorzystaniem dokumentów papierowych. Wdrożenie Systemu Procedur Specjalnych ma to zmienić. Jego celem zapewnienie elektronicznej obsługi czynności związanych z rozliczeniem zamknięcia oraz czynności związanych z kontrolą i wyeliminowanie obiegu dokumentów w postaci fizycznej.

Więcej na temat naszych działań

w obszarze celno-podatkowym przeczytasz TUTAJ.

    Jaki problem możemy rozwiązać za Ciebie?