Szkolenie: elektroniczny Dokument Dostawy (e-DD) – przepisy w praktyce

Podczas szkolenia przedstawimy praktyczne aspekty elektronicznego Dokumentu Dostawy. Będziemy bazować na konkretnych scenariuszach użycia i omówimy przypadki specyficzne dla branż.

Uczestnicy będą mieli okazję zmierzyć się z wypełnieniem przykładowego formularza e-DD w systemie. Pokażemy również jak można ten proces uprościć.

Szkolenie zakończy się panelem dyskusyjnym, podczas którego postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania i rozwiać wątpliwości dotyczące elektronicznego Dokumentu Dostawy.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli wszystkich branż objętych Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne w zakresie elektronicznego Dokumentu Dostawy - zarówno podmiotów wysyłających jak i odbierających.

Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowych i podatkowych, specjalistów oraz księgowych zajmujących się rozliczeniem akcyzy.

Pentacomp jest jedną z firm o najsilniejszych kompetencjach w obszarze informatyzacji cła i akcyzy w Polsce. Od wielu lat współpracujemy z Ministerstwem Finansów w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych. Jesteśmy między innymi autorami systemu EMCS zarówno w zakresie obsługi przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jak i obsługi dokumentu dostawy. Nasz zespół to nie tylko  grono doświadczonych specjalistów IT ale również eksperci  merytoryczni, którzy przekładają język przepisów prawnych na praktyczne i proste zasady ich stosowania. Szkolenie prowadzą:

Monika Jurkowska
Konsultant zewnętrzny. Doradca podatkowy. Ekspert z ponad 10-letnim doświadczeniem w tworzeniu przepisów dotyczących podatku akcyzowego oraz wieloletnim doświadczeniem w obszarze ceł, zagadnień z zakresu Taryfy celnej i klasyfikacji taryfowej. Twórca systemu EMCS w Polsce, specjalista w zakresie jego funkcjonowania oraz powiązania z innymi systemami. Współtwórca unijnego systemu EMCS. Posada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obsługi systemu EMCS dla podmiotów w zakresie przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Agnieszka Osowska
Członek zespołu projektowego EMCS. Odpowiedzialna za testowanie elektronicznego Dokumentu Dostawy oraz szkolenie użytkowników systemu. Współtworzy autorską platformę narzędziową PentaTAX, której rozwiązania wspierają przedsiębiorców w wypełnianiu obowiązków ustawowych w obszarze podatkowym.

I. Wstęp Zmiany  w przepisach o podatku akcyzowym w zakresie elektronicznego dokumentu dostawy

II. Przypadki użycia Działania do podjęcia przez podmiot przed rozpoczęciem obsługi systemu EMCS w zakresie dokumentu dostawy

Obieg komunikatów w ramach dostawy

e-AD a e-DD – podobieństwa i różnice

Anulowanie i zmiana miejsca przeznaczenia dostawy 

Zasady zwrotu wyrobów akcyzowych przy użyciu e-DD 

Przypadki specyficzne dla branż


III. Część praktyczna     Przykładowy elektroniczny dokument dostawy w systemie – ćwiczenie

IV. Prezentacja Moduł e-DD i platforma PentaTax

V. Dyskusja Pytania, odpowiedzi, konsultacje

 

Koszt uczestnictwa 680 zł + 23% VAT

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Termin 22 listopada 2018 r. - brak miejsc
3 grudnia 2018  - brak miejsc
13 grudnia 2018 - brak miejsc
8 stycznia 2019 - odwołane

Godziny zajęć 10:00 – 16:00

Miejsce Pentacomp Systemy Informatyczne SA
Al. Jerozolimskie 179 (Blue Office II, V piętro )
02-222 Warszawa

Informacje Joanna Tarnolicka
tel. 606 610 569
joanna.tarnolicka@pentacomp.pl

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszonych uczestników.

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy wypełnij poniższy formularz

[recaptcha]