Profile IHE w Służbie Zdrowia – Interoperacyjność

INTEROPERACYJNOŚĆ I PROFILE IHE – DLACZEGO SĄ TAK WAŻNE?

Cyfryzacja usług medycznych przynosi wymierne korzyści tylko jeśli zachodzi globalnie, to znaczy obejmuje swoim zasięgiem jak największy obszar środowisk medycznych. Systemy informatyczne powinny być interoperacyjne, czyli budowane w taki sposób, aby móc się ze sobą komunikować. Właściwie, co sprawia, że jest to możliwe?

Interoperacyjność jest kluczowym, choć niedocenianym czynnikiem sukcesu w projektach e-zdrowia na całym świecie. Mimo to, od lat dostarczamy interoperacyjne rozwiązania w ramach systemów centralnych funkcjonujących w polskiej służbie zdrowia.

PENTACOMP BUDUJE KOMPATYBILNE SYSTEMY

Rejestry medyczne realizowane w ramach Platformy P2 dostarczane dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia były pionierami w obszarze interoperacyjności oraz otwartego udostępniania zasobów sektora publicznego. Pentacomp jest też jednym z twórców Polskiej Implementacji Krajowej (PIK) standardu HL7 CDA, który jest już powszechnie uznany w Polsce jako standard dla elektronicznych dokumentów medycznych. Obecnie, PIK HL7 CDA jest oficjalnie obowiązującą specyfikacją na mocy przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

INTEROPERACYJNOŚĆ - NAJWIĘKSZE WYZWANIA

Eksperci z Pentacomp wytworzyli i dostarczyli e-Receptę w sposób innowacyjny w skali Polski. Po pierwsze razem z CSIOZ podjęliśmy, których celem zmian było uzyskanie zgodności z profilami IHE. Po drugie przeprowadziliśmy pierwszy w Polsce projectathon. Ten warsztat poświęciliśmy testom integracyjnym oprogramowania aptecznego i gabinetowego z Systemem P1. Wspomniany projectathon był zupełnie nową jakością w obszarze podejścia administracji publicznej do zagadnienia integracji systemów podmiotów leczniczych z systemami centralnymi.

Ponadto aktywnie uczestniczymy w pracach na poziomie regionalnym. Przykładowo, jesteśmy odpowiedzialni za zaprojektowanie regionalnej platformy e-zdrowia dla województwa małopolskiego. Jak nietrudno się domyślić, pracujemy w oparciu profile integracyjne IHE oraz z wykorzystaniem standardów HL7.

JUŻ 17 KRAJÓW JEST CZŁONKIEM IHE

Warto wiedzieć, że wprowadzenie systemów informatycznych na centralnym poziomie byłoby niemożliwe bez znajomości profili integracyjnych (profile IHE). Zachęcamy do zapoznania się z międzynarodową organizacją IHE (ang. Integrating the Healthcare Enterprise), której jesteśmy członkiem. Podsumowuhąc, IHE ma na celu rozpowszechnianie wiedzy o standardach i odpowiednich narzędziach ułatwiających integrację systemów. Jako jej propagatorzy, wierzymy, że wykorzystywanie profili IHE jest jednym z fundamentów dalszego rozwoju e-zdrowia w Polsce.

    Jaki problem możemy rozwiązać za Ciebie?