Pentacomp pracuje w Brukseli nad zmianami w NCTS

Czym jest NCTS i NCST2?

System NCTS2 (New Computerised Transit System) jest krajową częścią systemu NCTS. Został on wdrożony w państwach Unii Europejskiej i w państwach – stronach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. NCTS służy do składania zgłoszeń do procedury tranzytu oraz monitorowania operacji tranzytowych. NCTS2 należy do grona rozwiązań Ministerstwa Finansów wytworzonych w ramach Programu „e-Cło”.

System usprawnia zarządzanie i kontrolę nad przepływem towarów na obszarze UE. Ponadto, zapewnia wcześniejsze zakończenie operacji tranzytowej i szybsze zwolnienie gwarancji zabezpieczającej przesyłkę. W Polsce NCTS2 działa na obszarze całego kraju we wszystkich placówkach celnych nadzorujących obrót towarowy od maja 2016 r.

Pentacomp działa w Brukseli

Nowelizacja Unijnego Kodeksu Celnego obliguje wszystkie kraje członkowskie UE do dokonania modyfikacji w krajowych NCTS. Nad projektem zmian pracuje grupa robocza działająca przy Komisji Europejskiej (European Commission - DG Taxation and Customs Union). Pentacomp, jako wykonawca polskiego NCTS2, bierze udział w pracach dotyczących opracowania specyfikacji technicznych, obowiązujących dla wszystkich krajów UE. Ze strony administracji państwowej Polskę reprezentuje Izba Administracji Skarbowej w Łodzi. Nasz kraj jest jednym z dwóch, które biorą udział w pracach grupy.

Głos ekspertów Pentacompu ma wpływ na kształt dokumentacji, na podstawie której krajowe systemy NCTS zostaną dostosowane do znowelizowanych przepisów. Będzie się to odbywało stopniowo, według ustalonego harmonogramu. Pierwsze testy nowych specyfikacji  rozpoczną się w 2019 roku.