elektroniczny Dokument Dostawy w praktyce – Szkolenie e-DD

CEL SZKOLENIA

Podczas kolejnego szkolenia 26 marca 2019 r. przedstawimy praktyczne aspekty elektronicznego Dokumentu Dostawy. Będziemy bazować na konkretnych scenariuszach użycia i omówimy przypadki specyficzne dla branż.

Już prawie 50 firm poznało przepisy e-DD w praktyce
na naszych szkoleniach!

Uczestnicy będą mieli okazję zmierzyć się z wypełnieniem przykładowego formularza e-DD w systemie. Pokażemy również jak można ten proces uprościć.

Szkolenie zakończy się panelem dyskusyjnym, podczas którego postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania i rozwiać wątpliwości dotyczące elektronicznego Dokumentu Dostawy.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli wszystkich branż objętych Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne w zakresie elektronicznego Dokumentu Dostawy - zarówno podmiotów wysyłających jak i odbierających.

Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowych i podatkowych, specjalistów oraz księgowych zajmujących się rozliczeniem akcyzy.

ORGANIZATOR

Pentacomp jest jedną z firm o najsilniejszych kompetencjach w obszarze informatyzacji cła i akcyzy w Polsce. Od wielu lat współpracujemy z Ministerstwem Finansów w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych. Jesteśmy między innymi autorami systemu EMCS zarówno w zakresie obsługi przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jak i obsługi dokumentu dostawy. Nasz zespół to nie tylko  grono doświadczonych specjalistów IT ale również eksperci  merytoryczni, którzy przekładają język przepisów prawnych na praktyczne i proste zasady ich stosowania.

Szkolenie prowadzi:

 

Monika Jurkowska
Konsultant zewnętrzny. Doradca podatkowy. Ekspert z ponad 10-letnim doświadczeniem w tworzeniu przepisów dotyczących podatku akcyzowego oraz wieloletnim doświadczeniem w obszarze ceł, zagadnień z zakresu Taryfy celnej i klasyfikacji taryfowej. Twórca systemu EMCS w Polsce, specjalista w zakresie jego funkcjonowania oraz powiązania z innymi systemami. Współtwórca unijnego systemu EMCS. Posada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obsługi systemu EMCS dla podmiotów w zakresie przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

PROGRAM

I. Wstęp Zmiany  w przepisach o podatku akcyzowym w zakresie elektronicznego dokumentu dostawy

II. Przypadki użycia Działania do podjęcia przez podmiot przed rozpoczęciem obsługi systemu EMCS w zakresie dokumentu dostawy

Obieg komunikatów w ramach dostawy

e-AD a e-DD – podobieństwa i różnice

Anulowanie i zmiana miejsca przeznaczenia dostawy 

Zasady zwrotu wyrobów akcyzowych przy użyciu e-DD 

Przypadki specyficzne dla branż


III. Część praktyczna     Przykładowy elektroniczny dokument dostawy w systemie – ćwiczenie

IV. Prezentacja Moduł e-DD i platforma PentaTax

V. Dyskusja Pytania, odpowiedzi, konsultacje

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Koszt uczestnictwa 680 zł + 23% VAT

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Termin 26 marca 2019

Godziny zajęć 10:00 – 16:00

Miejsce Pentacomp Systemy Informatyczne SA
Al. Jerozolimskie 179 (Blue Office II, V piętro )
02-222 Warszawa

Informacje Monika Marek
tel. 502 613 207
monika.marek@pentacomp.pl

Marek Rzepiński
tel. 697 246 100
marek.rzepinski@pentacomp.pl

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszonych uczestników.

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu niezależnie od przyczyny należy zgłosić 5 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia. Rezygnacja w późniejszym lub niestawienie się na szkoleniu terminie spowoduje obciążenie uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

Zapisy na aktualne szkolenie możliwe są do 20.03.2019

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy wypełnij poniższy formularz

Przeszkoliliśmy już ponad 50 firm