Kolejny sukces przetargowy Pentacomp na rynku zdrowia

30 kwietnia 2019 r. Pentacomp zawarł umowę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na „Świadczenie Usług wsparcia Zamawiającego w utrzymaniu i rozwoju Systemów teleinformatycznych”. Maksymalna wartość projektu wynosi 11 346 365,90 zł netto. Czy będzie to kolejny sukces Pentacomp na rynku zdrowia?

Jak tym razem pomożemy CSIOZ?

Po pierwsze, w ramach podpisanej umowy będziemy zapewniali wsparcie w utrzymaniu i rozwoju systemów dziedzinowych oraz rejestrów. Ponadto, na życzenie będziemy pomagać w budowie nowych systemów. Wśród systemów, które będą utrzymywane przy naszym udziale, znajdują się:

  • RAM (Rejestr Asystentów Medycznych),
  • ZSMOPL (Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi),
  • SMK (System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych),
  • SMZ (System Monitorowania Zagrożeń),
  • SIR (System Informatyczny Rezydentur),
  • SOID (System Obsługi Importu Docelowego),
  • SOLR (System Obsługi List Refundacyjnych),
  • RPWDL (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą),
  • Platforma P2.

Z czym zmierzy się nasz zespół?

Kluczowe wyzwania, które w najbliższym czasie stoją przed załogą Pentacomp, są związane ze sprawnym utrzymaniem systemów SIR, SOLR, ZSMOPL i SMK. Stanowi to odpowiedzialne zadanie, ponieważ jednocześnie musimy zadbać o nieprzerwalne działanie wspomnianych systemów. Jak wiemy, jest to konieczne do bieżącego, wymaganego prawem działania podmiotów na rynku ochrony zdrowia. Co więcej, w związku z budową nowych systemów w CSIOZ, konieczne jest zwiększenie składu osobowego naszego zespołu, i to nawet kilkudziesięciu specjalistów.

Na sukcesy wpływa ma odpowiednie kierownictwo

Liczymy, że będzie to kolejny sukces Pentacomp na rynku zdrowia. Co ważne, kierownikiem nowego projektu jest Paweł Radziulis, który skutecznie zrealizował niejeden projekt, nie tylko w sektorze Ochrona Zdrowia. Przy okazji warto wspomnieć, że Pentacomp jest autorem licznych projektów zrealizowanych na rzecz CSIOZ, między innymi e-recepta, e-skierowanie, Rejestry Medyczne, System Informatyczny Rezydentur.