Nowy wiatr w żaglach Pentacompu

Przez niemal trzydzieści lat działalności Pentacomp mocno wpisał się w krajowy rynek usług IT. W tym czasie stworzyliśmy i wdrożyliśmy dziesiątki systemów informatycznych. Wiele z nich to rozwiązania centralne, strategiczne dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Realizowanie projektów takiej klasy możliwe jest dzięki doświadczeniu i kompetencjom Pentacompu, szczególnie w obszarze e-Government. Mając świadomość ich unikalności chcemy je promować i rozwijać również poza granicami naszego kraju.

Nowe możliwości

W wyniku poszukiwania możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych, 28.06.2019 roku Pentacomp pozyskał strategicznego inwestora reprezentowanego przez spółkę Lorentz Tech Limited. Nowy akcjonariusz działa na rynku międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem krajów azjatyckich. Wybór kierunku geograficznego to nie przypadek. Środkowy Wschód i Azja Południowo-Wschodnia to obecnie bardzo atrakcyjne rynki z ogromnym potencjałem rozwojowym, szczególnie w obszarze e-Government. Nowy inwestor objął większościowy pakiet akcji spółki.

Co niesie ze sobą zmiana?

Dotychczasowy profil i sposób funkcjonowania firmy pozostaje bez zmian. Do obecnej działalności dodajemy nowy filar, czyli rynki pozaunijne. Powołana spółka Pentacomp Limited z siedzibą w Dubaju, będzie skoncentrowana na działaniach marketingowo-sprzedażowych nakierowanych na pozyskiwanie projektów spoza UE. Zmiana struktury właścicielskiej nie wpłynie na politykę zatrudniania. Rozwiązania jak dotąd tworzone będą w Polsce siłami zespołów Pentacompu. Obecni członkowie Zarządu – Karol Gajos i Michał Kirpluk – pozostają na swoich stanowiskach, podobnie jak kluczowe osoby z grona akcjonariuszy firmy.

Pentacomp zyskał również nowego członka Zarządu na stanowisku Wiceprezesa. Dariusz Nowakowski, o którym mowa, ma wykształcenie ekonomiczne, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie m.in. zarządzania i integracji europejskiej, a także MBA. Przez wiele lat pracował w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. gdzie kierował m.in. pionami sprzedaży oraz B+R. Był również odpowiedzialny za zrealizowane wspólnie z Pentacompem projekty systemów informatycznych do wydawania paszportów na Litwie oraz elektronicznych dowodów i paszportów w Armenii. Przez rok pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Teleinformatyki MSWiA, a przez blisko 3 lata pracował na stanowisku Dyrektora Sprzedaży na obszar EMEA w międzynarodowych korporacjach Smartrac N.V. i Linxens, liderach rynku RFID. Od lutego do listopada 2018 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PWPW S.A. W Pentacompie będzie odpowiadał za pozyskiwanie i rozwój projektów zagranicznych.

Dlaczego to robimy?

Decyzja o rozszerzeniu działalności Pentacompu na rynki zagraniczne wynika z naturalnej chęci zdyskontowania dotychczasowych osiągnięć i potencjału firmy. Nowe projekty zagraniczne to sposobność na rozbudowanie portfolio rozwiązań oraz technologii z korzyścią dla klientów w Polsce. Eksport to również doskonała promocja polskiej myśli technologicznej za granicą i szansa na przyciągnięcie do kraju nowych inwestycji.