Podsumowanie konferencji IHIC

e-Zdrowie w Polsce i na świecie

Międzynarodowa Konferencja HL7® Interoperability (IHIC), organizowana po raz pierwszy w Polsce, dobiegła końca. Eksperci Pentacomp wzięli udział zarówno w sesjach planarnych jak i w praktycznych testach zgodności naszego oprogramowania z profilami i standardami interoperacyjności.

Marcin Węgrzyniak poprowadził sesję, podczas której zaprezentowano ogólnokrajowe wdrożenia z zakresu e-Zdrowia w Polsce, na Słowacji i na Ukrainie. Szczególne zaciekawienie wzbudził projekt ukraiński. Zespół z Ukrainy w 6 miesięcy wdrożył elektroniczną receptę dla leków refundowanych. Obecnie około 70% wszystkich takich recept jest wystawianych w postaci e-recepty.

W trakcie panelu dyskusyjnego eksperci z Chorwacji, Norwegii, Słowacji i Ukrainy dzielili się swoimi doświadczeniami z obszaru rządowych strategii rozwoju e-Zdrowia. We wszystkich tych krajach widać trend tworzenia strategii w formule top-down ze stosunkowo silnym naciskiem na formalne uregulowanie kwestii interoperacyjności.

Sukces podczas Integrathonu HL7

Zgodność oprogramowania Pentacompu z profilami i standardami interoperacyjności była sprawdzana podczas Integrathonu. Testy odbyły się w formie warsztatów, podczas których w jednym miejscu zgromadzono zespoły i aplikacje. Taka formuła ułatwiła wyjaśnianie nieprawidłowości i skróciła do minimum czas od diagnozy do potwierdzonej testem aktualizacji aplikacji. Oprogramowanie wytworzone przez Pentacomp zintegrowało się prawidłowo i wymieniło z innymi systemami informacje o elektronicznej dokumentacji medycznej. Testy potwierdziły, że użycie sprawdzonych standardów znacznie ogranicza problemy integracyjne.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tak ważnym dla rozwoju systemu ochrony zdrowia wydarzeniu.

Organizatorom spotkania gratulujemy sukcesu! Do zobaczenia za rok!