Kategoria: Business Intelligence

Wspieramy rozwój systemu GIOŚ – nowe funkcje SI JWODA

Z przyjemnością informujemy, że pod koniec kwietnia podpisaliśmy kolejną już umowę z naszym klientem - Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska na "Opracowanie modułu do gromadzenia, weryfikacji i oceny wyników badań w monitoringu wód na potrzeby rozwoju SI JWODA". JWODA to system, służący do monitoringu jakości wód powierzchniowych, który Pentacomp zbudował dla GIOŚ w 2015 r. W ramach nowej umowy…
Więcej

Rozpoczynamy budowę systemu KREPTD dla GITD

Z przyjemnością informujemy, że 08 maja br. została podpisana umowa pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego a Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., której przedmiotem jest budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwoju Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). KREPTD jest systemem teleinformatycznym, który prowadzą wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Tworzony jest w celu uzyskania aktualnej i dokładnej bazy…
Więcej

Pentacomp wdrożył nowe rozwiązanie BI w Ministerstwie Skarbu

Z przyjemnością informujemy o wdrożeniu nowego systemu z wykorzystaniem platformy Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) w Ministerstwie Skarbu. System pozwala użytkownikom na korzystanie z ponad 400 predefiniowanych raportów, obejmujących większość obszarów działania Ministerstwa, takich jak HR, księgowość, budżetowanie i rachunkowość zarządcza, procedury prywatyzacyjne i nadzór właścicielski. Możliwe jest również generowanie własnych zapytań i raportów…
Więcej