Kategoria: Projektowanie i budowa systemów IT

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych wspierany przez rozwiązanie Pentacompu

Monitoring bezpieczeństwa stosowania leków - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych wspierany przez rozwiązanie Pentacompu. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest centralnym organem administracji rządowej odpowiedzialnym między innymi za dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych, nadzór nad bezpieczeństwem ich stosowania oraz nadzór nad badaniami klinicznymi, w tym prowadzenie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych. Nieodzownym etapem w…
Więcej