Kategoria: Success Stories

mojeID: Uniwersalna identyfikacja

Cyfrowe przyspieszenie Fintech (finance technology) ma coraz istotniejszy wpływ na ewolucję potrzeb sektora bankowego. Idea „Cyfrowego przyspieszenia” - elementu rządowego projektu „Od papierowej do cyfrowej Polski” - jest odpowiedzią na nie. Krajowa Izba Rozliczeniowa ma szczególny udział w realizowaniu tego programu. Jako kluczowy podmiot infrastruktury polskiego systemu płatniczego, spółka aktywnie wspiera rozwój sektora finansowego, będąc ośrodkiem R&D i centrum…
Więcej

KREPTD: niełatwa droga, pierwsi na mecie

Drogowskaz Unii Europejskiej Każde państwo należące do UE jest zobowiązane do prowadzenia elektronicznego rejestru przewoźników transportu drogowego, który gromadzi informacje o przewoźnikach i kierowcach. Od 2013 r. wszystkie rejestry łączą się w system ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) – kompletną bazę rejestrów. Polskie przedsiębiorstwa mają około 25% udział w europejskim rynku transportowym, jednak…
Więcej