Jak pracujemy?

Historia Pentacompu zaczęła się od pięciu komputerów, właścicieli których połączyła wspólna pasja – programowanie i marzenie o rzeczach większych, niż te, które można osiągnąć w pojedynkę.

Obecnie zatrudniamy na stałe około 200 osób, korzystając okresowo ze wsparcia kilkudziesięciu wyspecjalizowanych ekspertów. Oczywiście zdecydowaną większość stanowi zespół produkcji oprogramowania. Firma rozwija się zaskakująco szybko, wciąż potrzebując nowych sił.

Metody pracy dopasowujemy do wymogów projektu i klienta. Zwykle używamy metod zwinnych. Od wielu lat z powodzeniem stosujemy metodykę SCRUM. Pracujemy w niewielkich, samo organizujących się zespołach. Ich członkowie mają realny wpływ na sposób realizacji projektu, ale też firmę i środowisko pracy. W skład typowego zespołu produkcyjnego wchodzą programiści, analitycy i testerzy. Dzielą się oni między sobą zadaniami i przewidzianymi w założeniach metodyki rolami w sposób zapewniający optymalne efekty. Jakie? Szybką realizację skutecznych projektów, a także wzrost doświadczenia i wszechstronny rozwój kompetencji wszystkich członków zespołu.

Do codziennych sukcesów firmy przyczyniają się też zaangażowani pracownicy zajmujący się wsparciem technicznym i operacyjnym prowadzonych projektów oraz specjaliści odpowiedzialni za finanse, administrację, marketing i zasoby ludzkie.