Rozwój zawodowy i osobisty

Doceniamy Twoje kwalifikacje, doświadczenie i zapał. Oczekujemy, że będziesz się stale doskonalić dołączywszy do nas. Wspieramy ten proces. Staramy się go tak zorganizować, by umożliwić Ci rozwój zainteresowań, a jednocześnie wzmacniać potencjał kompetencyjny zespołu i całej firmy. Zdobycie nowej wiedzy lub/i certyfikatu, zaangażowanie w nową rolę, usprawnienie jakiegoś aspektu współpracy z zespołem – całkiem prawdopodobne, że tego rodzaju cele będą przed Tobą stawiane przy podsumowaniu okresu próbnego i podczas rozmów okresowych.

Oprócz uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych i konferencjach, możliwości uzyskania certyfikatów technicznych i metodologicznych możesz wziąć udział w wewnętrznych inicjatywach, np. spotkaniach i warsztatach tematycznych, grupach kompetencyjnych, Hackatonach, na bieżąco korzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów. Liczmy na to, że Ty również podzielisz się informacjami pozyskanymi na różnego rodzaju wydarzeniach branżowych, czy też w wyniku własnych poszukiwań.

Masz nowy pomysł na wzbogacanie wiedzy i umiejętności? Świetnie! Wystarczy, że zarazisz nim kilka osób – szansa na realizację jest duża 🙂